Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde zofei.2006 pe 31 Aug 2012, 22:24

Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

The new Trans Montana electric engine from Softronic.jpg


Privatizarea transportului feroviar european şi creşterea fluxului de mărfuri pe distanţe mai lungi au determinat schimbări radicale pe piaţa traficului de marfă. Alături de companiile feroviare tradiţionale cu capital de stat există în prezent un număr mare de companii private de transport feroviar şi companii de leasing care doresc să cumpere un număr mic de locomotive la preţuri competitive. Răspunzând acestui trend al pieţei, Softronic a pus în fabricaţie o locomotivă destinată tracţiunii electrice pe distanţe lungi a trenurilor grele pe un relief cu pante mari. Noua locomotivă numită TRANSMONTANA este adaptată pentru a satisface nevoile actuale şi viitoare ale pieţei şi îndeplineşte cerinţele noilor directive şi standarde europene.

TRANSMONTANA este succesoarea unor serii de locomotive fabricate de Softronic după proiecte proprii, dar este prima cu motoare de tracțiune asincrone. Noua locomotivă combină experienţa Softronic de mai bine de 12 ani în modernizarea, repararea și construcția de locomotive cu inovaţiile sistematic orientate spre beneficiul clientului şi un raport excepțional cost-eficienţă.

În afară de datele tehnice de bază, care sunt de neegalat în piaţa concurenţială, obiectivul principal în dezvoltarea de locomotive electric cu motoare de tracțiune asincrone a fost de a optimiza costurile de mentenanță și exploatare. Aceasta a însemnat adoptarea unor tehnologii noi și elaborarea de noi proiecte pentru componentele de bază. Rezultatul, certificat prin omologare de către Autoritatea Feroviară Română, a fost punerea în fabricație a celei mai performante locomotive electrice fabricată în estul Europei. La probele de parcurs au fost tractate pe parcursuri foarte dificile (ex. Câmpina – Predeal) trenuri până la 2000 tone și față de locomotivele cu motoare de tracțiune de curent continuu s-a realizat un consum energetic mai mic (cu până la 8 – 10%) datorită recuperării de energie. TRANSMONTANA a fost testată și în Ungaria de către Autoritatea privind Transportul Naţional.

TRANSMONTANA utilizează unele dintre dezvoltările anterioare adaptate noilor cerințe, dar cele mai importante componente sunt dezvoltări noi. Astfel, în laboratoarele proprii au fost dezvoltate motoarele asincrone de tracțiune, convertizoarele electronice de alimentare a motoarelor de tracțiune asincrone, agregatul transformator, echipamentul electronic de comandă și reglare și a fost reproiectată cutia.

Profitând de oportunitatea oferită de fondurile structurale acordate României, Softronic a realizat noua locomotivă cu aportul substanțial al finanțării europene prin Programul Operațional Structural Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate, Operațiunea 233 – Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. Proiectul Modernizarea locomotivelor electrice de fabricaţie românească tip LE 5100Kw, cofinanțat din fonduri structurale, guvernamentale și proprii a avut ca temă realizarea documentațiilor de dezvoltare și punere în fabricație a noii locomotive, obiectivele sale fiind atinse în totalitat
Caracteristici tehnice:

- Formula osiilor Co-Co
- Ecartament 1.435 mm
- Viteza maximă 160 km/h
- Lungimea peste tampoane 19.740 mm
- Lățimea 3.000 mm
- Greutate fără blast 120 t
- Tensiunea nominală a liniei de contact 25 kV, 50 Hz
- Puterea nomonală de durată 6.000 kW
- Puterea nominală a transformatorului de tracțiune 7.422 kW
- Climatul de exploatare temperat

Sursa: http://www.railwaypro.com/wp/?p=9823
English/French on PM!

Imagine Imagine
Equinoxe

Trance does not lead to drugs. It is the drug.
It's a way of sharing your deepest emotions with others.
Avatar utilizator
zofei.2006


Mesaje: 2581
Membru din: 15 Iul 2010, 21:33
Localitate: Mogosoaia, Linia CF 700, km 11+400
Avertismente: 16

New locomotive made by Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde zofei.2006 pe 31 Aug 2012, 22:26

New locomotive made by Softronic – TRANSMONTANA

The new Trans Montana electric engine from Softronic.jpg


European railway privatization and the increasing flow of freight over long distances led to radical changes on the freight traffic market. Together with state – owned traditional railway companies there are a large number of private companies of railway transportation and leasing companies wishing to buy a small number of locomotives at competitive prices. Responding to this trend Softronic put into production an electric traction locomotive designated for the long haul heavy trains on a relief with large slopes. The new locomotive called TRANSMONTANA is adapted to satisfy the present and the upcoming market needs and fulfils new European standards and directives.

TRANSMONTANA represents the successor of a series of locomotives manufactured by Softronic own projects, but it is the first one with asynchronous traction motors. The new locomotives combine Softronic experience of over 12 years in modernization, repair and manufacture of locomotives with innovations systematically oriented to customers benefit and cost effective.

Besides the technical data base that is unrivaled in the competitive market, the main objective in the development of electric locomotives with asynchronous traction motors was to optimize maintenance and operation costs. This means to use new technologies and developing new projects for main components. The result, certificate of approval by the Romanian Railway Authority, was manufacturing the most advanced electric locomotive made in Eastern Europe. In tests there were drawn on very difficult pathways (ex. Campina – Predeal) trains up to 2000 tones and from the locomotives with direct current traction motors was reached a lower power consumption ( up to 8 – 10%) due to energy recovery. TRANSMONTANA was tested in Hungary also by the National Transport Authority.

TRANSMONTANA uses one of the previous developments adapted to new requirements, but the most important components are new developments. Thus, in our laboratories have been developed asynchronous traction motors, power electronic converters for asynchronous traction motors, unit converter, electronic equipment for command and control and the box has been redesigned.

Taking advantage of the opportunity offered by structural funds granted to Romania, Softronic realized the new locomotive with substantial contribution from European funds granted by the Economic Competitiveness Operational Program, Priority 2 – Research, technological development and innovation for competitively, Operation 233 – Promoting innovation in enterprises. The project LE 5100 kW Romanian electric locomotive modernization, co-financed from structural funds, government and our own focused on achieving the documentation development and implementation of the new locomotive, its objectives are fully achieved.

Technical characteristics- Wheel arrangement Co-Co
- Track gauge 1.435 mm
- Maximum speed 160 km/h
- Vehicle length (length over buffers) 19.740 mm
- Width 3.000 mm
- Weight (depending on version, equipment and blast) 120 t
- Voltage systems 25 kV, 50 Hz
- Nominal power 6.000 kW
- Traction transformer nominal power 7.422 kW
- Ambient temperature -30 … + 400C

Sursa: http://www.railwaypro.com/wp/?p=9823
English/French on PM!

Imagine Imagine
Equinoxe

Trance does not lead to drugs. It is the drug.
It's a way of sharing your deepest emotions with others.
Avatar utilizator
zofei.2006


Mesaje: 2581
Membru din: 15 Iul 2010, 21:33
Localitate: Mogosoaia, Linia CF 700, km 11+400
Avertismente: 16

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Daniel pe 15 Oct 2012, 20:24

Cea de-a doua locomotiva Transmontana de la Softronic, fabricata pentru compania maghiara MMV: 48-0002-1. The second Transmontana locomotive from Softronic maded for the hungarian freight company MMV: 48-0002-1.

Panorama cu masina 'Transmontana2' la linia 3 Chitila. Panorama of the 'Transmontana2' new machine at line 3 Chitila.jpg
Panorama cu masina 'Transmontana2' la linia 3 Chitila. Panorama of the 'Transmontana2' new machine at line 3 Chitila / Foto: Daniel


Astazi avem placerea de a va prezenta cea de-a doua masina de acest tip, realizata pentru MMV in acest an. Caracteristicile tehnice fata de prima versiune a acesteia, aflata in dotarea CFR Calatori sunt aceleasi la capitolul motorizare si cosntructie. Exista cateva dotari in minus fata de 48-0001-3: lipsa camerelor de luat vederi, amplasarea diferita a farurilor si forma usor diferita. Insa, aceasta noua locomotiva este destinata traficului de marfa. Am suprins aceasta masina recent in statia Chitila.

Today, we have the pleasure to present you, the second machine of this type, maded this year, for MMV. The techincal characteristics on this version, comparising to the first one, owned by the CFR Calatori company, are the same regarding the construction and engine parts. But, therea are a few endowments in minus from the first type 48-0001-3: the lack of the video cameras, the different location of the lights, and a slightly different shape. But, this new machine was designed especially for the freight service. We caught this machine recently on Chitila station, nearby Bucharest, Romania.

Masina 48-0002-1 la linia 3 Chitila. The 48-0002-1 machine on line 3 Chitila Station.jpg
Masina 48-0002-1 la linia 3 Chitila. The 48-0002-1 machine on line 3 Chitila Station / Foto: Daniel


Masina 48-0002-1 pentru MMV se afla legata de noua masina 47-1002-2 tip "Phoenix" a companiei D.B. Schenker - Romtrans (DBSR). "Transmontana 2" se afla in teste la DBSR timp de o luna de zile, dupa care va fi livrata beneficiarului din Ungaria, compania MMV.

The new 48-0002-1 machine for MMV was coupled with the brand-new 47-1002-2 "Phoenix" type of machine belonging to the D.B. Schenker - Romtrans (DBSR). The "Transmontana 2" it's being tested by DBSR for a month, after it will be delivered to the Hungarian MMV company.

Aceeasi masina a MMV alaturi de noua masina 47-1002-2 a DB Shencker. The same machine of MMV coupled with the new 47-1002-2 of DB Schenker.jpg
Aceeasi masina a MMV alaturi de noua masina 47-1002-2 a DB Shencker. The same machine of MMV coupled with the new 47-1002-2 of DB Schenker / Foto: Daniel


Haideti sa facem un tur in imagini al exteriorului acestei noi masini. Ceva mai tarziu, Trifu22 va va oferi si cateva imagini cu bordul acestei masini.

So, let's make a tour in images of this new machine's exterior. Later on, Trifu22 will offer to you a few images with the control board inside the cabin.

Postul I al masinii. The I-st post of this machine.jpg
Postul I al masinii. The I-st post of this machine. / Foto: Daniel


Detaliu operator. Detailed logo of MMV Hungary.jpg
Detaliu operator. Detailed logo of MMV Hungary. / Foto: Daniel


Detaliu usa de acces laterala spre sala masinilor. Lateral acces door to the engine room.jpg
Detaliu usa de acces laterala spre sala masinilor. Lateral acces door to the engine room. / Foto: Daniel


Masina vazuta dinspre postul II. General view from the II-nd post.jpg
Masina vazuta dinspre postul II. General view from the II-nd post. / Foto: Daniel


Detaliu faruri si numerotare UIC. Detail of the headlights and the UIC inscription.jpg
Detaliu faruri si numerotare UIC. Detail of the headlights and the UIC inscription. / Foto: Daniel


Detaliu far lateral si lampa finala tren. Detalil of a side lamp and final train lamp.jpg
Detaliu far lateral si lampa finala tren. Detalil of a side lamp and final train lamp. / Foto: Daniel


Detaliu parbriz. Windshield detail.jpg
Detaliu parbriz. Windshield detail. / Foto: Daniel


Detaliu tampon, lumina ceata si priza de alimentare tren de 1500v. Detail of the buffer, fogg light and electrical outlet of the electrical heating system of 1500v..jpg
Detaliu tampon, lumina ceata si priza de alimentare tren de 1500v. Detail of the buffer, fogg light and electrical outlet of the electrical heating system of 1500v. / Foto: Daniel


Detaliu aparat de ciocnire tip G1-200M si lampa de ceata. Crashbuffer type G1-200M and fogg lamp details.jpg
Detaliu aparat de ciocnire tip G1-200M si lampa de ceata. Crashbuffer type G1-200M and fogg lamp details. / Foto: Daniel


Inductor adaptat la sistemul MAV si cutie de nisip. Adapted inductor for the MAV Railways and sanbox.jpg
Inductor adaptat la sistemul MAV si cutie de nisip. Adapted inductor for the MAV Railways and sanbox. / Foto: Daniel


Cei doi inductori MAV. The two 'MAV' kind of adapted inductors.jpg
Cei doi inductori MAV. The two 'MAV' kind of adapted inductors. / Foto: Daniel


Detaliu inductor tip MVF-4. detail of an MVF-4 type of inductor.jpg
Detaliu inductor tip MVF-4. Detail of an MVF-4 type of inductor. / Foto: Daniel


Ansamblu suspesie secundara, bieleta de prindere a cutiei de bohiuri. Mount of the connecting rodes of the axle box to the bogeys and secondary suspension system.jpg
Ansamblu suspesie secundara, bieleta de prindere a cutiei de bohiuri. Mount of the connecting rodes of the axle box to the bogeys and secondary suspension system. / Foto: Daniel


Detaliu priza de tensiune de 380v. Detail of the electrical outlet of 380v.jpg
Detaliu priza de tensiune de 380v. Detail of the electrical outlet of 380v. / Foto: Daniel


Priza si rezervor de nisip. Electrical outlet and sand reservoir.jpg
Priza si rezervor de nisip. Electrical outlet and sand reservoir. / Foto: Daniel


Detaliu panou de semnalizare pentru frana. Signal panel of the brakes.jpg
Detaliu panou de semnalizare pentru frana. Signal panel of the brakes. / Foto: Daniel


Roata, cutie de osie si impamantare.Wheel, taining axle and grounding device.jpg
Roata, cutie de osie si impamantare. Wheel, taining axle and grounding device. / Foto: Daniel


Anasmblu cu nisipar si amortizor hidraulic. Mounting of the sandbox and hydraulic damper.jpg
Ansamblu cu nisipar si amortizor hidraulic. Mounting of the sandbox and hydraulic damper. / Foto: Daniel


Pantograf tip 'Schunk'. The 'Schunk' type of pantograph.jpg
Pantograf tip 'Schunk'. The 'Schunk' type of pantograph.jpg


Montana vs Phoenix.jpg
Montana vs Phoenix. / Foto: Daniel


Cea de-a doua masina 'Phoenix' pentru DBSR. The second 'Phoenix' type of machine for DBSR.jpg
Cea de-a doua masina 'Phoenix' pentru DBSR. The second 'Phoenix' type of machine for DBSR. / Foto: Daniel


In spatele ei, se afla 'Transmontana2'. Behind it it stands 'Montana2'.jpg
In spatele ei, se afla 'Transmontana2'. Behind it it stands 'Montana2'. / Foto: Daniel


Ca planuri de viitor, compania Softronic se pare ca va mai avea de livrat inca doua masini catre DBSR si un numar de 7 pentru o companie din Suedia.

As future plans, the Softronic company, it seems that will deliver another two machines to DBSR, and some other 7 machines for a Swedish company.

:dance:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde zofei.2006 pe 20 Oct 2012, 15:35

Ceva poze de la interior avem sau nu sa apucat sa se pozeze la interior ?
English/French on PM!

Imagine Imagine
Equinoxe

Trance does not lead to drugs. It is the drug.
It's a way of sharing your deepest emotions with others.
Avatar utilizator
zofei.2006


Mesaje: 2581
Membru din: 15 Iul 2010, 21:33
Localitate: Mogosoaia, Linia CF 700, km 11+400
Avertismente: 16

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Trifu22 pe 21 Oct 2012, 13:31

S-au facut insa n-am timp sa le preucrez. plus ca trebuie sa imi amintesc ce si cum era cu fiecare modul de comanda.

Tdb 049.jpg
⇓⇓⇓ Accesează Radioreceptorul CFR ⇓⇓⇓
⚡⚡⚡http://t22sys.noip.me/radio/cfr/ ⚡⚡⚡
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
►►►Trifu22 Systems◄◄◄
Avatar utilizator
Trifu22


Mesaje: 2746
Membru din: 27 Oct 2009, 23:39
Localitate: Buftea, M300 km 14+600
Avertismente: 14

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Daniel pe 21 Oct 2012, 13:46

In cele ce urmeaza am sa va ofer cateva imagini cu detalii ale bordului acestei masini, realizate de Trifu22. In the following, I will offer to you, a few photos with this machine's board, maded by Trifu22.

Bordul masinii 0002-1. Machine's board.jpg
Bordul masinii 0002-1. Machine's board. / Foto: Trifu22


Comutator reglaj intenistate lumini. Lights switch.jpg
Comutator reglaj intenistate lumini. Lights switch. / Foto: Trifu22


Sistem interfon comunicatie posturi de conducere.Intercom system between the drive posts.jpg
Sistem interfon comunicatie posturi de conducere.Intercom system between the drive posts. / Foto: Trifu22


Vitezometru, statie RTF, buton actionare nisipar, buton resetare computer de bord, alte comenzi. Speedometer, radio-phone station, sandox actuation button, computer board's reset button, other controllers .jpg
Vitezometru, statie RTF, buton actionare nisipar, buton resetare computer de bord, alte comenzi. Speedometer, radio-phone station, sandbox activation button, computer board's reset button, other controllers. / Foto: Trifu22


Detaliu manse pilot automat.Automatic pilot's stick.jpg
Detaliu manse frana automata si directa, pilot automat. Automatic and direct brake's joysticks, automatic pilot's button. / Foto: Trifu22


Controller, panouri parametrii de functionare si inversorul de mers.Controller, function parameter pannels and inverter.jpg
Panouri parametrii de functionare si inversorul de mers. Function parameter pannels and inverter. / Foto: Trifu22


Controller de mers, control pantograf, ventile claxoane, rearmare INDUSI, atentie si depasire ordonata. Controller, pantograph switvch,horn's valve, INDUSI reset, attention and ordered overcome.jpg
Frana automata si frana directa, control pantograf, ventile claxoane, rearmare INDUSI, atentie si depasire ordonata. Automatic and direct brake, pantograph switvch, horn's valve, INDUSI reset, attention and ordered overcome. / Foto: Daniel


I hope you liked the photos and you are the first to know! :dance:

Masina 48-0002-1 a MMV la Chitila alaturi de noul Pheonix al DBSR.The new 48-0002-1 MMV machine with the new Pheonix machine of DBSR.jpg
Masina 48-0002-1 a MMV la Chitila alaturi de noul Pheonix al DBSR.The new 48-0002-1 MMV machine with the new Pheonix machine of DBSR. / Foto: Trifu22


:shhh:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Daniel pe 29 Oct 2012, 11:23

Ei bine, dupa ce am vazut-o pe "Transmontana 2" ne pregatim pentru o alta noutate de la Softronic! Oh well, after we saw "Transmontana 2" we are ready for another novelty from Softronic! Stay tooned! Is coming soon! ;)
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Daniel pe 19 Noi 2012, 23:30

Trans Montana 2 a sosit in Ungaria. Multumiri pentru imagine lui Kovács Balázs! Trans Montana 2 arrived in Hungary. We thank for the image to Kovács Balázs!

Trans Montana2 in Ungaria.jpg
Foto: Kovács Balázs


;)
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde kdlehel pe 20 Noi 2012, 00:08

un lucur corectez ca pantograful este stemann technic. vedeti ceva cablu ataranad jos din geam si se duce pe linie? la ultima poza.
Avatar utilizator
kdlehel


Mesaje: 614
Membru din: 01 Noi 2009, 19:09
Localitate: Sandominic

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde adisoft1991s pe 20 Noi 2012, 01:19

Un cablu asemanator a avut si Transmontana 001 acela cobara undeva la boghiu.asta vad ca merge spre peron :)
Avatar utilizator
adisoft1991s


Mesaje: 86
Membru din: 24 Feb 2012, 22:53
Localitate: Bucuresti

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Daniel pe 21 Noi 2012, 00:14

Oke. Ce este cu acel cablu??? :shock:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde kdlehel pe 21 Noi 2012, 15:14

e ceva senzor cred.
Avatar utilizator
kdlehel


Mesaje: 614
Membru din: 01 Noi 2009, 19:09
Localitate: Sandominic

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde adisoft1991s pe 23 Noi 2012, 23:05

A iesit si Transmontana 003 pentru DB! Timp record de constructie :)
Bravo Softronic!!!
Avatar utilizator
adisoft1991s


Mesaje: 86
Membru din: 24 Feb 2012, 22:53
Localitate: Bucuresti

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Daniel pe 24 Noi 2012, 00:02

Si Transmontana 004 va ajunge tot la DB. Dupa 004 incolo sunt vreo 6-7 bucati care vor pleca la suedezi. :dance:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde zofei.2006 pe 24 Noi 2012, 00:28

Transmontana 3 in probe la Filiasi ;) .

703966_445374368852666_1020753991_o.jpg
Foto: Electrica023
English/French on PM!

Imagine Imagine
Equinoxe

Trance does not lead to drugs. It is the drug.
It's a way of sharing your deepest emotions with others.
Avatar utilizator
zofei.2006


Mesaje: 2581
Membru din: 15 Iul 2010, 21:33
Localitate: Mogosoaia, Linia CF 700, km 11+400
Avertismente: 16

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde kdlehel pe 24 Noi 2012, 00:31

ala db ul cred ca aici va circula cu calcare. interesant totusi ca de unde a venit stramosii lui multe se duc acolo. excelent.
Avatar utilizator
kdlehel


Mesaje: 614
Membru din: 01 Noi 2009, 19:09
Localitate: Sandominic

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde dan pe 24 Noi 2012, 11:04

Daniel scrie:Si Transmontana 004 va ajunge tot la DB. Dupa 004 incolo sunt vreo 6-7 bucati care vor pleca la suedezi. :dance:

foarte bine, a aparut si un articol in economica pe aceasta tema http://www.economica.net/cercetatorii-r ... 38490.html

uitandu-ma la locomotiva mi se pare totusi deplasat sa spui ca "am folosit modelul Electroputere", citez directorul economic Softronic
dan


Mesaje: 34
Membru din: 06 Iul 2012, 22:47

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde zofei.2006 pe 27 Noi 2012, 11:34

Tot cei din Ungaria au fost primi care au relatat despre ea .

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9184022
English/French on PM!

Imagine Imagine
Equinoxe

Trance does not lead to drugs. It is the drug.
It's a way of sharing your deepest emotions with others.
Avatar utilizator
zofei.2006


Mesaje: 2581
Membru din: 15 Iul 2010, 21:33
Localitate: Mogosoaia, Linia CF 700, km 11+400
Avertismente: 16

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Alex Avram pe 04 Ian 2013, 20:11

Transmontana 003 prin vizita in Fetesti........Scuza-ti stalpii dar nu ma injurati pe mine ci cel care a oprit-o acolo :cry: .....Am facut aceasta poza deoarece nu stiam cand mai am asemenea ocazie sa o intalnesc........

4800039.jpg
Transmontana 3 de la DB
Alex Avram


Mesaje: 553
Membru din: 25 Feb 2010, 20:38
Localitate: FETESTI

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde electrica170 pe 04 Ian 2013, 20:24

Faina masina , pacat de stalpi :)
Avatar utilizator
electrica170


Mesaje: 308
Membru din: 15 Apr 2012, 07:23
Localitate: Pascani
Avertismente: 3

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Alex Avram pe 04 Ian 2013, 20:43

asta zic si eu....nu putea sa o opreasca cu 10m mai spate.....:(
Alex Avram


Mesaje: 553
Membru din: 25 Feb 2010, 20:38
Localitate: FETESTI

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde danny96 pe 20 Ian 2013, 13:53

Totusi in ciuda conditiilor incadrarea este buna..
Avatar utilizator
danny96


Mesaje: 957
Membru din: 03 Mar 2010, 21:57
Localitate: Comanesti

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde electrica023 pe 21 Ian 2013, 11:25

zofei.2006 scrie:Transmontana 3 in probe la Filiasi ;) .

703966_445374368852666_1020753991_o.jpg

Zofei,prietene, vrei sa ne certam si sa nu mai pun poza?
Avatar utilizator
electrica023


Mesaje: 327
Membru din: 09 Mar 2012, 09:10
Localitate: Pascani,Iasi.
Avertismente: 2

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde Daniel pe 21 Ian 2013, 13:12

Nu stiu daca ai aflat, insa zofei.2006 a fost exclus de pe acest forum de ceva vreme, fara posibilitati de revenire. Cred ca odata cu plecarea lui s-au linistit multe conflicte pe acest forum. Din cauza lui s-au produs multe magarii pe aici, si cred ca am luat decizia cea mai corecta. S-a terminat si cu hartuirea gratuita si sistematica a lui Andu si a altora. :dance:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Noua locomotivă fabricată de Softronic – TRANSMONTANA

Mesajde electrica023 pe 22 Ian 2013, 08:43

Ma tot roaga pe Facebook sa pun o poze cu LEMA 004. Prieteni, o voi pune cand voi avea voie.
Avatar utilizator
electrica023


Mesaje: 327
Membru din: 09 Mar 2012, 09:10
Localitate: Pascani,Iasi.
Avertismente: 2

Următorul

Înapoi la Clasa 48 / Class 48

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style by Webdesign www, książki księgarnia internetowa podręczniki