Transportul urban in comun in Pitești

Transportul urban in comun in Pitești

Mesajde ldh80 pe 11 Mai 2017, 14:15

A. Situatia existenta


In prezent transportul urban in comun in Pitești se efectuiaza cu autobuze si minibuze.


Cate date istorice, preluate de pe site-ul oficial al SC Publitrans 2000 SA Pitești

Primele mijloace de transport aparuta in Pitești, in secolul 19, au fost trasurile si birjele, cu tractiune animala.

În anul 1910 s-a întocmit un plan de sistematizare a oraşului, în care se avea în vedere dezvoltarea reţelei stradale şi refacerea infrastructurii existente la unele străzi şi a bulevardului Elisabeta Doamna în vederea, printre altele, şi a introducerii a două linii de tramvai, dar razboiul balcanic şi primul război mondial au impiedicat realizarea acestor proiecte .

In perioada interbelica, activitatea de transport urban in comun din Pitești era concesionata unor firme particulare, care detineau cateva autobuze si unele garaje, unde parcau aceste autobuze si efectuiau lucrari de reparatie si intretinere a lor.

În Pitesti, în 1945, circulau şi doua "camioane" ce efectuau legătura între centrul oraşului de la Hala orasului (actuala piaţ ă centrală) şi gara Gropeni pe traseul str. Sfanta Vineri-str. Viilor-Podul Viilor-Gara Gropeni şi retur. Transportul cu tracţiune animală a coexistat cu cel auto pâna în jurul anului 1960, când au disparut şi ultimele birje şi trasuri desfiinţ ându-se şi întreprinderea de transporturi hipo ( 1961 )

La 11 iunie 1948 mijloacele de transport apartinand firmelor particulare sunt nationalizate.


În 1948 , în Piteşti lungimea totală a străzilor era de 53 km, dintre care doar 20% erau pavate corespunzător.

Anii 1949 si 1950 au fost primii ani de economie planificată, situaţia fiind totuşi în mare parte in limitele de la nationalizare, fără creşteri spectaculoase, poate şi datorită perioadei de transformări politice şi de cristalizare a noilor structuri de conducere la nivelul oraşului, ca de exemplu, formarea în aprilie 1949 a Comitetului Orăsenesc Provizoriu şi apoi constituirea Sfatului Popular Orăşenesc Piteşti la 3 decembrie 1950.

În anul 1950 a luat fiinţă Secţia de Transport în Comun Piteşti, care avea sediul în Piteşti , şi prima autobază în zona "Târgului săptamânal", de pe strada Craiovei ( cam în zona în care azi se intersectează Calea Craiovei cu strada Exerciţiu ).apoi în strada Târgul din Vale, nr. 25, şi care funcţiona În cadrul Întreprinderii de Gospodărie Orăşenească (I.G.O.) ce se afla în subordinea Sfatului Popular Oraşenesc Piteşti ( Consiliului Local Piteşti ).


Asadar anul 1950 poate fi considerat debutul transportul in comun urban organizat din Pitești. La inceput, pentru aceasta activitate, s-au utilizat un numar de 4 autobuze, ce apartinusera concesionarului particular Vișineanu Andrei (autobuze cu care acest concesionar particular efectua inainte de 1948 curse pe rutele Pitești- Ramnicu Valcea si Pitești-București).
La 1 octombrie 1951 este achizitionat si un autobuz tip Skoda-R.0-706 (autobuz care s-a aflat in circulatie pana in anul 1978).


Iniţial s-a început cu un singur traseu , Gara Sud-Centru-Tipografie Gavana , ulterior dezvoltându-se o reţea de trasee noi. În 1950 lungimea traseelor era de 4 km, iar numărul de călători transportaţi era de 30.000 călători.


Traseele pe care se desfăşura acest transport erau in principal cele ce făceau legatura Gară Sud , Centru , Găvana , Stefăneşti etc. Concomitent au aparut şi primele norme republicane de consumuri de combustibili , lubrifianţi , anvelope , piese şi de efectuare de reparaţii , revizii etc. ca de exemplu O.M.T.T. nr. 14/1982 , O.M.T.T. nr. 1809/1974 , O.M.T.T. nr. 2/1983 , H.C.M.1100/1968 , O.M.T.T.2174/1976 etc.


De-a lungul timpului, activitatea de transport a funcţionat fie in cadrul unei întreprinderi sau regie de gospodarie locală sau judeţeanâ , ca secţie sau întreprindere de transport , fie ca societate comercială pe acţiuni în subordinea Consiliului Local al municipiului Piteşti ( din anul 2000 ).


Între anii 1961-1965 s-au extins traseele de transport ale autobuzelor, lungimea acestora crescând la 55 km in 1965 şi a crescut numărul de maşini din dotarea societă ăii de transport local şn special datorită dezvoltării urbane prin construcţia de cartiere noi ( Calea Bucureşti , Gară Sud , Craiovei ) şi extinderea sau apariţia de zone industriale noi ( Zona Nord , Depozitelor ).


Tot in aceasta perioada sunt achizitionate autobuzele romanești TV-2, urmate apoi de autobuzele TV-20.


În anul 1969, prin reorganizarea I.G.O. secţia de transport local işi schimbă denumirea în Îtreprinderea de Transporturi Piteşti (I.T.P.) .


În anul 1969, în luna octombrie, sediul întreprinderii a fost mutat pe str. Depozitelor nr. 2, odată cu punerea în funcţiune a unei noi autobaze complet utilată, proiectată să corespundă cerinţelor de transport ale noii dezvoltări urbane.


În 1970 în Piteşti existau 97 km străzi din care 53 km modernizaţi, iar populaţia oraşului era de 74.237 locuitori si impreuna cu comunele suburbane 110.256 locuitori. Transportul urban se asigură cu 177 autobuze scurte şi 32 taximetre, lungimea traseelor fiind de 220 km cale simplă , reţeaua de transport cuprinzând şi trasee spre Bascov , Bradu , Ştefanești , Mărăcineni , Colibaşi , Racovişa , Valea Ursului , Goleşti , Valea Mare , Ciocănai , etc


Din luna mai 1973 ca urmare a reorganizării prevăzute de decretul 162/1973 şi prin circulara nr. 12892/1973 a C.S.E.A.L. privind reorganizarea unită ţilor de gospodarie comunală , se înfiinţează Întreprinderea Judeţeana de Gospodărie Comunală şi Locativă Argeş ( I.J.G.C.L.), iar transportul local este preluat prin ordinul nr.770/11.V.1973 ca secţia Exploatare de Transport Piteşti (E.T.P.).


Dupa 1974 sunt aduse si la Pitești primele autobuze urbane de mare capacitate, echipate cu motoare diesel- Roman-112-UD.În această perioadă dupa primul şoc petrolier din anul 1974 a aparut nevoia de reducere a consumurilor de combustibili fosili şi s-a cerut un proiect de introducere a transportului electric respectiv a tramvaiului, în anul 1976 elaborându-se un studiu de fezabilitate şi oportunitate, dar la care s-a renunţat pentru a se elabora un alt studiu privind introducerea troleibuzului pe axa Bascov-Centru-Arpechim pentru care s-au şi executat anumite lucrări de infrastructură .Datorită costurilor relativ ridicate s-a renunţat şi la acest proiect adoptându-se soluţia cu alimentare de gaz metan care a fost folosită pe scară largă aproape zece ani cu reduceri semnificative de consumuri de motorină . Acest tip de transport gen G.P.L. era ecologic şi eficient din punct de vedere al preţului de cost al combustibilului şi ar trebui să fie luat din nou în calcul desigur beneficiind de noiile tehnologii apărute în prezent precum şi de investiţii intr-un astfel de proiect .Din luna decembrie 1979 se înfiinţează prin decretul 379/1979 din 09 noiembrie Întreprinderea Judeţeana de Transport Local Argeş (I.J.T.L.) în cadrul căreia transportul local din Piteşti funcţionează tot ca secţie Exploatare Transport, înfiinţată prin Decret 379/1979 din 09 noiembrie.
În acelaşi an, se preia de la S.U.T. Piteşti şi de la Direcţia Judeţeană de Drumuri sectorul de transport marfă cu autobasculante, având ca beneficiar Trustul de Construcţii Argeş.
În anul 1980 este preluată activitatea de transport călători din oraşele Câmpulung-Muscel şi Curtea de Argeş.In anii 80 sunt achizitionate autobuzele DAC-112-UDM si DAC-112-UD, dar IJTL Arges a avut in parc si autobuze IKARUS-260.


Insa, in contextul politicii de economie a anilor 80, apar greutati in activitatea de intretinere si reparatii a acestor autobuze, dar si in aprovizionare cu combustibil (motorina) si piese de schimb.
ldh80


Mesaje: 740
Membru din: 15 Sep 2011, 14:08
Localitate: Husi

Re: Transportul urban in comun in Pitești

Mesajde ldh80 pe 11 Mai 2017, 14:34

Dupa 1990 fosta IJTL Arges trece printr-o serie de reorganizari.


Din februarie 1991, prin Decizia Prefecturii Judeţului Argeş nr.36/01.02.1991 , în baza legilor nr. 15/1990 si nr. 31/1990 , ia fiinţ ă Regia Autonomă "TRANSLOC" ARGES , ca persoană juridică, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Argeş sub nr. JO3/180/25.03.1991, având ca obiect de activitate, transportul de călători pentru municipiul Piteşti, oraşele Câmpulung şi Curtea de Argeş.

Activitatea de transport marfă şi de taxi se desprind de activitatea de transport În comun cu autobuze.

In anul 1995 activitatea de transport (urban in comun) călători pentru oraşele Câmpulung şi Curtea de Argeş este preluată de societatile Edilul Câmpulung, respectiv Gosarg Curtea de Argeş.

În anul 1996, prin Hotărârea Consiliului Local municipal nr.75 din data de 26.X.1996, activitatea de transport călători este înglobată în cadrul Regiei Autonome Regotrans, ca secţie exploatare transport a acesteia.

În anul 2000, prin H.C.L. nr. 28 din a Consiliului Municipal Piteşti , se înfiinţează prin divizarea regiei Regotrans, societatea pe actiuni S.C. Publitrans 2000 S.A. având ca acţionar unic Consiliul Local al municipiului Piteşti.

Conform Actului constitutiv al societă ţii pe acţiuni "Publitrans 2000 S.A.", domeniul principal de activitate este transportul terestru de călători pe bază de grafic.

Transportul de călători se face în baza unui contract de concesiune a serviciului public de transport în comun cu autobuze pe o durata de 10 ani, încheiat între S.C. Publitrans 2000S.A. şi Consiliul Local al Mun. Piteşti , şi aprobat prin H.C.L. nr. 337 din 28.09.2005.

Astfel, beneficiarii serviciilor de transport public local de călători prestate de S.C. Publitrans 2000 S.A. , locuitorii municipiului Piteşti, dispun de un serviciu public care respectă principiile de bază şi dispoziţiile generale prevăzute de O.U.G. nr. 86/2001.
La nivelul anului 2005, SC Publitrans 2000 SA mai aveea in parc 88 de autobuze (de tip DAC-112-UDM, DAC-117-UD si IKARUS-260), dar care se aflau intr-o stare avansata de uzura morala si fizica, fiind necesare înlocuirea acestora.
In plus, traseele acestei societati erau concurate neloial de multe microbuze particulare.


In anul 2004 sunt achizitionate 10 autobuze (atunci noi) MAZ-103.


Solutia gasita de conducerea primariei Pitești (primarul Tudor Pendiuc) si a SC Publitrans 2000 SA (directorul Danut Teodorescu) a fost asocierea SC Publitrans 2000 SA cu firmele particulare Girexim si CNCD, in anul 2007. Aspectele dubioase ale acestei asocieri au facut parte inclusiv a unei anchete a DNA.


Dupa incheirea acestei asocieri, in anul 2008, sunt achizitionate 80 de autobuze noi tip BMC-250-SLF, iar, in anul 2009, un numar de 20 minibuze noi tip BMC-Probus-215-SCB.


Ulterior, SC Publitrans 2000 SA se retrage din aceasta asociere.


La 4 iunie 2015 sunt puse in circulatie cele 70 de autobuze urbane noi tip Solaris-Urbino-12, achizitionate de SC Publitrans 2000 SA.


Astfel, astazi parcul acestei societati numara in total 80 de autobuze urbane achizitionate noi (10 tip MAZ-103 si 70 tip Solaris-Urbino-12) si 20 de minibuze achizitionate noi (tip BMC-Probus-215-SCB).
ldh80


Mesaje: 740
Membru din: 15 Sep 2011, 14:08
Localitate: Husi

Re: Transportul urban in comun in Pitești

Mesajde ldh80 pe 11 Mai 2017, 14:47

In prezent in Pitești exista un numar de 19 trasee de autobuze urbane (si minibuze), cu o lungime totala de 41, 07 km, si cu un numar de 115 statii.

Pentru deservirea acestor trasee exista un numar de 6 dispecerate marginale (situate la capetele de linii) si un dispecerat central (situat la sediul societatii).Reţeaua de transport a municipiului Piteşti s-a dezvoltat în cea mai mare parte în mod liniar pe direcţia Nord-Sud şi aceasta ca urmare a aşezării geografice a oraşului (în terase paralele cu axa centrala), fapt ce nu a permis o dezvoltare radială a liniilor de transport. Reţeaua radiala este cea mai indicată în cazul transportului public de călători.

De asemenea există o polarizare a zonelor industriale mari în zona de nord şi în zona de sud a oraşului, iar pentru satisfacerea cererii de transport s-a impus prelungirea traseelor existente, dezvoltarea reţelei de transport facându-se liniar.


Datele de contact a SC Publitrans 2000 SA sunt: Municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr.2, telefon 0248213573 si 0248213601.

Societatea are garajul si sediul la aceasta adresa din octombrie 1969.
ldh80


Mesaje: 740
Membru din: 15 Sep 2011, 14:08
Localitate: Husi

Re: Transportul urban in comun in Pitești

Mesajde ldh80 pe 11 Mai 2017, 14:50

B. Diverse proiecte


De-a lungul timpului, s-a propus si introducerea transportului urban in comun in Pitești cu tramvaie (la un moment dat s-a discutat despre o posibila linie de tramvaie Pitești- Mioveni ) sau cu troleibuze.
ldh80


Mesaje: 740
Membru din: 15 Sep 2011, 14:08
Localitate: Husi

Re: Transportul urban in comun in Pitești

Mesajde ldh80 pe 12 Mai 2017, 07:58

Conform unei harti din 2013 postata pe forum Tramclub, traseele de transport urban in comun din Pitești operate de SC Publitrans 2000 SA sunt:

-1 Tudor Vladimirescu- Novatex

-2 Arpechim- Bascov (strabate orasul de la sud la nord)

-2B Trivale- Arpechim

-3B Razboieni- Arpechim

-5 Trivale- Alprom

-5B Trivale- Gavana

-7 Gheorghe Doja- Alprom

-7B Gheorghe Doja- Gavana

-8 Trivale- Gara Pitești

-13 Razboieni- Alprom

-13B Razboieni- Gavana

-19 Arpechim- Gavana

-Centru- Cimitir Sfantu Gheorghe

-Centru- Metro (Carrefour)

-Razboieni- Service

-Arpechim- Service

-Gheorghe Doja- Service

-Trivale-Service

-Gavana- Service

-Bascov-Service


*Capatul de linie Service se afla in localitatea StefaneștiIn afara de acestea, in trecut, au mai existat si alte linii de transport urban in comun in Pitești:


-1B Gavana 3- Gara Pitești

-4 Stefanești- Gara Pitești

-7B Cartierul Craiovei- Centru (apoi Cartierul Craiovei- Cartierul Gavana 3)

-8B Trivale- Centru

-9 Razboieni- Comuna Valea Ursului

-10 ?

-11 ?

-12 ?

-14 Autogara Pitești Nord- Comuna Draganu

-20 Gavana 2- Arpechim
ldh80


Mesaje: 740
Membru din: 15 Sep 2011, 14:08
Localitate: Husi

Re: Transportul urban in comun in Pitești

Mesajde ldh80 pe 12 Mai 2017, 08:11

In anul 2012 este infiintata Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Piteşti” din care fac parte localităţile Piteşti, Mărăcineni, Ştefăneşti, Miceşti, Moşoaia, Bascov, Băbana şi Budeasa, precum şi Consiliul Judeţean.

Printre altele, prin infiintarea acestei asociatii, s-a urmarit si asigurarea unui singur operator de transport urban in comun in toate aceste localitati.


Astfel, SC Publitrans 2000 SA urma sa-si prelungeasca rutele de autobuze urbane si minibuze si in aceste localitati, astfel:


1. Zona administrativa Pitești- Ștefanești

-92 Gara Pitești- ANA IMEP- Stefanești

-93 Gara Pitești- Stefanești- Izvorani

-94 Pitești- Ștefanești- Gara Golești

-102 Gara Pitești - Valea Mare- Ștefanești

-103 Gara Pitești- Valea Mare- Enculești2. Zona administrativa Pitești-Albota

-133 Gara Pitești- Albota- Mareș3. Zona administrativa Pitești- Moșoaia

-139 Gara Pitești- Moșoaia- Hințești

-153 Gara Pitești- Trivale- Ciocanei4. Zona administrativa Pitești- Maracineni- Micești

-115 Gara Pitești- Maracineni- Micești

-115 Gara Pitești- Micești- Pauleasa5. Zona administrativa Pitești- Budeasa

-Gara Pitești Nord- Budeasa- Valea Marului
ldh80


Mesaje: 740
Membru din: 15 Sep 2011, 14:08
Localitate: Husi


Înapoi la AUTOBUZE

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style by Webdesign www, książki księgarnia internetowa podręczniki