DICTIONAR AL UNOR TERMENI FOLOSITI LA CFR

Rubrica in care puteti pune intrebari despre termenii feroviari si veti primi raspunsurile dorite.

DICTIONAR AL UNOR TERMENI FOLOSITI LA CFR

Mesajde ionutz72 pe 04 Ian 2010, 23:20

BEST OF.jpg


Definifia unor termeni tehnici conform Regulament 005:

A

1.ACUL MACAZULUI - Element mobil de formă specială component al aparatului de cale care, prin manevrare şi fixare într-una din poziţiile extreme, permite trecerea vehiculelor de pe o linie pe alta.
2.AGENT - Salariat calificat şi autorizat pentru îndeplinirea unei funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor, efectuarea manevrei, conducerea vehiculelor feroviare motoare, precum şi de manipulare a instalaţiilor sau echipamentelor de siguranţa circulaţiei. Agentul poate fi autorizat să execute şi o parte din operaţiile tehnologice specifice altei funcţii, având în acest sens atribuţiile şi responsabilităţile corespunzătoare.
3.APARAT DE CALE - Ansamblul compus din şină, traverse şi elemente mecanice, care asigură trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie de cale ferată pe alta. Aparatul de cale cuprinde macazul propriu zis, dispozitivul de manevrare - barele de tracţiune şi/sau conexiune - dispozitivul de zăvorâre, şinele de legătură, inima de încrucişare, aripile şi contraşinele.
4.ARĂTAREA VAGOANELOR TRENULUI - formular tipizat folosit pentru evidenţierea vagoanelor din trenurile de călători şi marfă care se completează conform datelor cerute. Arătarea se întocmeşte în numărul necesar de exemplare, prin calchiere, atât pentru trenuri cât şi pentru grupuri de vagoane care se ataşează sau se detaşează în parcurs. În arătare se marchează obligatoriu date privind vehiculele feroviare şi încărcătura acestora care impun anumite condiţii de circulaţie. Arătarea se semnează de cel care o întocmeşte, de cel care o verifică, precum şi de predătorul, respectiv primitorul vagoanelor înscrise în cazul în care formularul este folosit pentru predarea respectiv primirea vagoanelor.
5.AVIZ DE PLECARE - Comunicare transmisă de IDM din staţia care a expediat un tren către IDM din staţia care urmează să primească trenul, conţinând ora efectivă de plecare care se înscrie de către fiecare IDM în registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare, notându-se sub formă de fracţie: la numărător ora efectivă de plecare –trecere, iar la numitor ora reală de transmitere şi primire.

B

1.BAR - Buletin de avizare a restricţiilor de viteză, valabil pe o perioadă stabilită (de obicei decadă).
2.BARĂ DE CONEXIUNE - Element metalic de asamblare a acelor unui aparat de cale, având rolul de a păstra constantă distanţa între ele.
3.BARĂ DE TRACŢIUNE - Element metalic de asamblare a barei de conexiune cu dispozitivul de manevrare.
4.BARIERĂ - Dispozitiv cu cumpene amplasate de o parte şi de alta a liniilor, la o trecere la nivel amenajată pentru circulaţia rutieră, care se manipulează mecanic, manual sau electric prin care se avertizează şi se ordonă oprirea vehiculelor rutiere.
5.BAT - Instalaţie de semnalizare automată amplasată la trecerile la nivel prevăzută cu semibariere şi semnalizare optică şi acustică pentru avertizarea participanţilor la trafic în vederea opririi acestora.
6.BLA - Bloc de linie automat - instalaţie ce permite ocuparea liniei curente de către mai multe trenuri care circulă în acelaşi sens de mers pe distanţa dintre două staţii vecine, prin secţionarea acesteia în porţiuni de linie denumite sectoare de bloc de linie automat, acoperite de semnale luminoase. BLA care nu permite expedierea succesivă a mai multor trenuri la sector de bloc, neavând semnale intermediare - de trecere - se numeşte BLA simplificat.
7.BLA BANALIZAT - BLA care funcţionează pe ambele sensuri ale unui fir de circulaţie.
8.BLA SPECIALIZAT - BLA cu care este prevăzut numai sensul normal de circulaţie al unei linii duble. Sensul normal de circulaţie pe cale dublă la calea ferată română este pe linia din dreapta a căii duble.
9.BROCURI - Acumulări de material pe suprafaţa de rulare a roţii care fac ca roata vehiculului feroviar să nu mai ruleze lin, să salte vehiculul care prin cădere poate conduce la ruperi de şine sau agăţarea şi blocarea sabotului vagonului, conducând la deraierea vehiculului. Acestea se depistează prin zgomotul specific produs numai în timpul rulării.

C

1.CALE LIBERĂ - ÎNŢELEGERE TELEFONICĂ - Sistem de organizare a circulaţiei trenurilor care permite ocuparea liniei curente numai de către un tren sau un convoi de manevră, pe baza unei înţelegeri telefonice care se stabileşte în scris între IDM dispozitor din punctul de secţionare din care se expediază trenul/convoiul de manevră şi IDM dispozitor din punctul de secţionare în care se primeşte trenul/convoiul de manevră.
2.CAM - Comandă automată a macazurilor în triaje - ansamblu de echipamente cu care se comandă şi se controlează manevrarea macazurilor la triere, cu respectarea condiţiilor de siguranţă specifice.
3.CE - Instalaţii de centralizare electronică - ansamblu de echipamente electrice, electronice şi de tehnică de calcul cu care IDM, prin intermediul unei interfeţe şi a altor componente specifice, comandă şi controlează în condiţii de siguranţă realizarea parcursurilor şi punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulaţie sau de manevră.
4.CED - Instalaţii de centralizare electrodinamică - ansamblul de echipamente electrice şi electronice cu care IDM, prin intermediul unui pupitru sinoptic, comandă şi controlează în condiţii de siguranţă realizarea parcursurilor şi punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulaţie sau de manevră.
5.CEM - Instalaţii de centralizare electromecanică - ansamblul de echipamente electromecanice cu care IDM controlează manevrarea şi zăvorârea macazurilor în condiţii de siguranţă, în vederea punerii pe liber a semnalelor mecanice sau luminoase.
6.COCOAŞĂ DE TRIERE – Infrastructură a căii cu un profil longitudinal special, realizat între grupa de primire (A) şi grupa de triere (B) ale unei staţii tehnice sau de triaj. Profilul se compune, în sensul de triere, dintr-o rampă de împingere pe care se dezleagă vagoanele, un palier în vârful cocoaşei şi o pantă de accelerare spre grupa de triere pe care vagoanele rulează în baza forţei de gravitaţie cu o viteză ce se poate modera manual sau mecanic în parcursul lor spre liniile grupei de triere, unde se opresc la locul destinat, cu frâne de mână sau saboţi de mână.
7.COLOANĂ DE MANEVRĂ - Instalaţie exterioară care permite manipularea locală de către un agent, a macazurilor şi semnalelor, în scopul executării unor mişcări de manevră.
8.COMANDĂ - Ordin care se transmite scris, verbal sau prin instalaţie TC de către IDM în vederea executării parcursului de intrare, ieşire sau trecere a unui tren prin staţie sau pe la un post din linie curentă.
9.CONDUCERE CENTRALIZATĂ - Sistem de circulaţie a trenurilor utilizat pe unele secţii de circulaţie cu trafic redus în care circulaţia trenurilor şi activitatea de manevră sunt conduse direct de către operatorul de circulaţie.
10.CONDICA PORTATIVĂ - Condică aflată în dotarea staţiei în care se înscriu - la locul desfăşurării unor lucrări privind siguranţa circulaţiei - orele de începere/terminare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a liniilor, aparatelor de cale şi instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, respectiv ora de repunere în funcţiune a acestora, precum şi consimţământul scris transmis cu număr şi oră de către personalul de întreţinere linii şi/sau instalaţii, în vederea executării parcursurilor de circulaţie şi manevră.
11.CONSIMŢĂMÂNT SCRIS - Încuviinţarea sau acceptul scris dat cu număr de ordine şi oră,
dintr-un registru de comenzi sau din condica portativă, prin care se admite efectuarea unor operaţii prevăzute în reglementările specifice sau în PTE şi care poate fi transmis telefonic, cu număr şi oră.
12.CONSIMŢĂMÂNT VERBAL - Încuviinţarea sau acceptul dat de către un agent prin care se admite efectuarea unor operaţii care nu necesită avizul scris al acestuia.
13.CONTINUAREA PARCURSULUI DE PRIMIRE - Porţiunea de linie cuprinsă între semnalul de ieşire sau de parcurs, respectiv marca de siguranţă de la ieşire a liniei pe care urmează a fi primit trenul dacă aceasta nu are semnal de ieşire şi primul semnal de circulaţie de sens contrar,
14.CONTRAACUL MACAZULUI – Şine exterioare, una în continuarea firului exterior direct iar cealaltă în continuarea firului exterior abătut de care se lipesc vârfurile acelor.
15.CONTRAŞINĂ - Şină sau profil special de ghidare, montat în lungul căii pe anumite porţiuni - curbe, treceri la nivel, în dreptul inimii de încrucişare etc.- având rolul de ghidare a roţii şi de a împiedica deraierea, de a reduce uzura şinelor în curbă sau de a păstra dimensiunea jgheabului necesar rulării la trecerea la nivel.
16.CONVOI DE MANEVRĂ - Un grup de vehicule feroviare legate între ele, care se manevrează prin tragere sau împingere, între grupele de linii ale aceleiaşi staţii cu sau fără depăşirea incintei staţiei, precum şi între staţie şi o linie a unui operator economic, conform prevederilor stabilite în PTE.
17.CUPLĂ - Aparat de tracţiune şi legare prin intermediul căruia se leagă două vehicule feroviare între ele.

D

1.DEBLEU - Săpătură deschisă, de formă regulată executată sub nivelul terenului natural, pentru realizarea platformei unei căi ferate.
2.DECLIVITATE - Raportul dintre diferenţa de nivel dintre două puncte consecutive stabilite ale unui traseu şi distanţa orizontală dintre aceste puncte, exprimat în mm/m sau ‰.
3.DISPECER CIRCULAŢIE - Salariat care coordonează activitatea de circulaţie pe reţeaua feroviară sau pe o parte a acesteia, având competenţe de a lua decizii operative corespunzătoare.
4.DISPECER ENERGETIC FEROVIAR - Salariat care coordonează activitatea de exploatare a liniei de contact pentru tracţiunea electrică.
5.DISPLAY - Afişaj pe monitor color într-o grafică stabilită, utilizat la instalaţiile CE, sisteme informatice sau pentru informarea publicului în legătură cu mersul trenurilor de călători.
6.DISPOZITIV DE MANEVRARE - Dispozitiv care permite manevrarea acelor unui macaz.
7.DISPOZIŢIE SCRISĂ - Ordin în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare care se transmite prin mijloace de telecomunicaţie şi care se înregistrează şi se confirmă cu număr, oră şi semnătură.
8.DISPOZIŢIE VERBALĂ - Ordin care se transmite direct sau prin mijloacele de telecomunicaţie şi care nu se înregistrează.
9.DISTANŢĂ DE CIRCULAŢIE - Porţiunea de linie cuprinsă între două puncte de secţionare pe care nu trebuie să se gasească în acelaşi timp decât un singur tren.
10.DUBLĂ JONCŢIUNE - Dispozitiv format din patru aparate de cale, două linii de încrucişare dublă şi linii de legătură, montat pentru a permite circulaţia vehiculelor feroviare de pe o linie pe alta.

E

1.ECLISE - Piese de asamblare a şinelor de cale ferată care se aplică sub coroana şinei şi care servesc la îmbinarea a două şine consecutive, pentru asigurarea continuităţii de rulare pe acestea. Eclisele se folosesc şi pentru blocarea prin eclisare a acelor macazului a cărui poziţie nu trebuie schimbată din considerente de siguranţa circulaţiei.
2.EuroCity - EC, EuroNight - EN - Trenuri internaţionale de călători, având rangul doi, care circulă pe reţelele a cel puţin două administraţii europene de cale ferată.

F

1.FIXĂTOR DE VÂRF - Dispozitiv având rolul de a asigura lipirea acului unui macaz de contraacul său şi zăvorârea în poziţia comandată.
2.FRÂNA DE CALE - Dispozitiv de reducere a vitezei vagoanelor care se triază pe cocoaşă, acţionat telecomandat sau automat, astfel încât vagoanele să se oprească pe liniile de acumulare, fără ca viteza de ciocnire cu vehiculele triate anterior, să afecteze vehiculele feroviare sau marfa transportată.

G

1.GABARIT DE LIBERĂ TRECERE - Contur geometric limită, transversal în plan vertical şi perpendicular pe axa longitudinală a căii, în interiorul căruia, afară de materialul rulant, nu se admite să pătrundă nici o parte a construcţiilor - poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele - sau a instalaţiilor fixe - semnale, coloane şi altele asemenea - şi nici materiale sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau în staţii.
2.GRAFIC DE CIRCULAŢIE - Reprezentarea grafică a mersurilor de tren în timp şi spaţiu, pe o durată de 24 de ore, după un plan de mers dinainte stabilit.
3.GRUPĂ DE EXPEDIERE - D - Grupă de linii în staţiile tehnice sau de triaj afectată pregătirii şi expedierii trenurilor.
4.GRUPĂ DE PRIMIRE - A - Grupă de linii în staţiile tehnice sau de triaj afectată pentru primirea trenurilor de marfă şi pregătirea acestora în vederea descompunerii.
5.GRUPĂ DE RETRIERE - C - Grupă de linii în staţiile de triaj afectată pentru retrierea vagoanelor acumulate în grupa B în vederea aranjării vagoanelor în trenurile de marfă, în ordinea stabilită de reglementările specifice.
6.GRUPĂ TEHNICĂ - Grupă de linii în staţiile tehnice sau de triaj afectată pentru compunerea, salubrizarea şi pregătirea tehnică a trenurilor.
7.GRUPĂ DE TRIERE - B - Grupă de linii în staţiile tehnice sau de triaj afectată acumulării vagoanelor de marfă triate, în vederea formării trenurilor.

H

1.HALTĂ DE CĂLĂTORI - Haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete, notată cu hc, sau fără vânzător de bilete, notată cu h, care nu este punct de secţionare.

I

1.INTERCITY - IC, INTERCITY EXPRES - ICE - Trenuri de călători care circulă în rangul II pe reţeaua CFR, făcând legătura între marile oraşe.
2.IMPIEGAT DE MIŞCARE - IDM – Salariat absolvent al unui curs de calificare, autorizat să organizeze şi să execute activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare într-o staţie de cale ferată.
3.IDM DISPOZITOR - IDM care are dreptul să manipuleze instalaţiile de siguranţa circulaţiei, să ceară şi să obţină cale liberă, să dispună executarea tuturor operaţiilor legate de primirea, expedierea, trecerea trenurilor, executarea manevrei şi utilizarea mijloacelor pe care le are la dispoziţie, precum şi alte operaţii de exploatare.
4.IDM EXTERIOR - IDM care din ordinul IDM dispozitor execută sarcini privind activitatea de pregătire a expedierii trenurilor, expedierea acestora la timp, precum şi alte operaţii în funcţie de volumul de lucru şi specificul staţiei.
5.IDM LOCALIST - IDM care, în staţiile de cale ferată cu activitate complexă, preia o parte din sarcinile IDM dispozitor în special cele legate de comunicările cu staţiile vecine şi cu operatorul de circulaţie, aflându-se în subordinea directă a IDM dispozitor.
6.INCINTA STAŢIEI - Spaţiul cuprins între semnalele de intrare ale unei staţii sau halte de mişcare, pe care se află liniile, instalaţiile şi construcţiile necesare desfăşurării activităţilor în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare.
7.INIMĂ DE ÎNCRUCIŞARE - Ansamblu de piese metalice din componenţa aparatului de cale, ce permite trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie pe alta.
8.INSTALAŢIE DE ASIGURARE CU ÎNCUIETORI CU CHEI, CU ŞI FĂRĂ INTERBLOCARE - Ansamblul de echipamente mecanice şi electrice cu care IDM, împreună cu revizorii de ace şi/sau acarii, asigură încuierea macazurilor şi punerea semnalelor mecanice pe liber numai dacă acestea sunt poziţionate corespunzător parcursului comandat pentru trecerea trenului.
9.ÎNCUVIINŢARE - Accept dat de către IDM, în scris sau verbal, pentru întreţinerea, verificarea şi revizia unor instalaţii în cazurile prevăzute în prezentul regulament, precum şi pentru circulaţia unor vehicule feroviare fără motor care se pot scoate de pe linie cu braţele.

J

1.JOANTĂ - Ansamblu constructiv care asigură legătura între capetele a două şine adiacente, pentru realizarea continuităţii mecanice a firului de şină şi a suprafeţelor de rulare ale ciupercii şinei.
2.JOANTĂ IZOLANTĂ - Joantă care realizează întreruperea circuitului electric între capetele a două cupoane de şine consecutive.
3.JOANTĂ DE RACORDARE - Joanta care realizează legătura între două şine de cale ferată de tip diferit.
4.JOANTĂ IZOLANTĂ FĂRĂ GABARIT - Joantă izolantă aflată în cale într-un loc în care vagoanele aflate în staţionare intră în gabaritul de liberă trecere al liniei vecine.
5.JONCŢIUNE - Punctul unde se realizează conexiunea unor elemente ale liniilor de cale ferată între ele.

L

1.LIMITĂ DE MANEVRĂ A STAŢIEI – punctul până la care se pot executa mişcări de manevră fără a depăşi limita incintei staţiei. Limita de manevră este marcată pe teren prin semnalul de intrare al staţiei pe cale simplă, respectiv indicatorul fix de acoperire al punctului de secţionare de pe secţiile cu conducere centralizată sau prin semnalul de intrare al liniei normale pe secţii cu cale dublă când linia dublă nu este prevăzută cu semnal de intrare.
2.LINIE ABĂTUTĂ - Linie de circulaţie care se ramifică prin aparatele de cale din linia directă.
3.LINIE CURENTĂ – Porţiunea de linie cuprinsă între două semnale de intrare din sensuri opuse a două staţii vecine
4.LINIE DE CIRCULAŢIE, MANEVRĂ, ÎNCĂRCARE/DESCĂRCARE, TRAGERE, GARARE, DEPOZIT - Linii construite şi afectate prin PTE unui anumit scop, afectare ce nu se poate schimba decât în anumite condiţii prevăzute de reglementările specifice.
5.LINIE DE EVITARE - Linie înfundată construită la capetele staţiilor sau în punctele de joncţiune cu liniile operatorilor economici, cu scopul de a asigura îndeplinirea condiţiilor pentru efectuarea parcursurilor simultane de circulaţie şi manevră precum şi pentru a evita fugirea vagoanelor care staţionează pe liniile staţiei sau pe liniile operatorilor economici spre linia curentă sau accesul nepermis pe liniile staţiei de pe liniile operatorilor economici.
6.LINIE DIRECTĂ - Linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curente, fără abatere la intrare sau ieşire.
7.LINIE DE PEAGE - Linie care uneşte două staţii ale unei administraţii de cale ferată, trecând pe teritoriul unei administraţii de cale ferată vecine.
8.LINIE DE SCĂPARE - Linie înfundată construită în scopul de a opri un tren scăpat sau vagoane fugite pe secţii de circulaţie cu pante mari, pentru a proteja distanţa de circulaţie următoare.
9.LFI - linie ferată industrială – linii pe care se desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, precum şi servicii conexe sau adiacente acestora şi care nu sunt administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.
10.LINII ÎNCĂLECATE - Linii de ecartament diferit în care cel puţin un fir de şină al unei linii este amplasat între firele de şină ale celeilalte linii aşezate pe acelaşi terasament.
11.LOC PLAN - Zonă plană pe suprafaţa de rulare a roţilor vehiculelor de cale ferată, care face ca roata vagonului să nu ruleze normal, producând zgomot puternic şi săltarea violentă a boghiului şi/sau a vagonului.
12.LUMINOSCHEMĂ - tablou sinoptic pe care sunt amplasate elemente optice astfel încât să se redea configuraţia geografică şi funcţională a liniilor, macazurilor şi semnalelor dintr-o staţie de cale ferată, precum şi informaţii necesare efectuării activităţii de circulaţie a trenurilor şi de manevră.
13.LUNGIMEA UTILĂ A LINIEI - Lungimea unei linii, măsurată între mărcile de siguranţă, sau între marca de siguranţă şi semnalul de ieşire, dacă acesta se află înaintea mărcii de siguranţă.

M

1.MACAZ - Subansamblu al unui aparat de cale compus din ace, contraace, şine de legătură, traverse şi material mărunt de cale.
2.MACAZ DE ACOPERIRE - Macazul care separă parcursurile de manevră sau circulaţie incompatibile.
3.MACAZ CONJUGAT - Macaz care nu se poate manipula decât dacă macazul sau sabotul cu care este în dependenţă se află în poziţia stabilită prin programul de zăvorâre.
4.MANEVRĂ UNGHIULARĂ - Mişcarea de manevră ce se execută în staţii înzestrate cu instalaţii CED sau CE, de pe o linie pe alta, cu schimbarea sensului de mers, pe baza indicaţiilor semnalelor luminoase de manevră şi parcursului executat.
5.MARCĂ DE SIGURANŢĂ - Element de semnalizare amplasat între două linii alăturate, care stabileşte limita zonei de staţionare a vehiculelor feroviare pe o linie, fără ca acestea să afecteze gabaritul de liberă trecere pe linia vecină.

O

1.OPERATOR DE CIRCULAŢIE - Salariat aparţinând administratorului infrastructurii feroviare publice care conduce activitatea de circulaţie a trenurilor pe una sau mai multe secţii de circulaţie, având în subordine IDM din staţiile situate pe secţiile respective, sau agenţii punctelor de secţionare în cazul secţiilor cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor.
2. OPERATOR DE MANEVRĂ FEROVIARĂ – Persoană juridică română, cu capital de stat şi/sau privat, a cărei activitate principală în domeniul transportului feroviar constă numai în efectuarea de operaţiuni de manevră pe căile ferate din România şi care deţine autorizaţie pentru manevră feroviară.
3.OPERATOR DE TRANSPORT FEROVIAR – Operator economic, cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestaţii de transport de marfă feroviar şi/sau de călători pe calea ferată, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de acest operator economic; acest termen include, de asemenea, şi operatorii economici care asigură numai tracţiunea.
4.OPERAŢIUNI DE TRANSPORT FEROVIAR – Transportul feroviar – circulaţia trenurilor şi manevra feroviară – precum şi serviciile adiacente (activităţi care se desfăşoară în legătură nemijlocită cu/sau în timpul transportului feroviar) şi conexe acestuia (activităţile care au ca obiect asigurarea desfăşurării în siguranţă a transportului feroviar).

P

1.PANTĂ - Porţiunea de linie de cale ferată înclinată faţă de orizontală pe care vehiculele feroviare o parcurg, în sensul coborârii acesteia.
2.PARCURS DE EXPEDIERE - Porţiunea de linie cuprinsă între primul vehicul din capul trenului ce se expediază şi semnalul de intrare al staţiei din sensul opus pe direcţia de mers.
3.PARCURS DE INTRARE - Porţiunea de linie care cuprinde aparatele de cale şi liniile de legătură dintre acestea, de la primul macaz de intrare până la marca de siguranţă a liniei de primire amplasată în capătul pe unde intră trenul.
4.PARCURS DE IEŞIRE - Porţiunea de linie care cuprinde aparatele de cale şi liniile de legătură dintre acestea, de la marca de siguranţă a liniei de ieşire şi până la ultimul macaz inclusiv peste care trece trenul la ieşirea din staţie.
5.PARCURS DE PRIMIRE - Porţiunea de linie cuprinsă între semnalul de intrare şi semnalul de ieşire sau porţiunea de linie cuprinsă între semnalul de intrare şi marca de siguranţă de la ieşire a liniei pe care va fi primit trenul, când această linie nu are semnal individual de ieşire.
6.PARCURS DE MANEVRĂ – Porţiunea de linii şi macazuri pentru care au fost asigurate condiţiile de siguranţa circulaţiei, necesară efectuării unei operaţiuni de manevră.
7.PARCURSURI COMPATIBILE - Parcursuri care se pot executa simultan, fără a periclita siguranţa circulaţiei
8.PARTIDĂ DE MANEVRĂ - Formaţie compusă din conducătorul de manevră şi cel puţin încă un agent autorizat pentru efectuarea manevrei.
9.PARTIDĂ DE TREN - Formaţie compusă din cel puţin mecanicul trenului şi mecanicul ajutor sau şeful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren. În plus, pentru desfăşurarea activităţii privind circulaţia trenurilor şi manevra, trenul poate fi deservit şi de alt personal autorizat.
10.PLAN DE MANEVRĂ - Dispoziţie scrisă sau verbală transmisă conducătorului manevrei de către IDM sau operatorul de manevră, prin care se stabilesc operaţiile de manevră ce urmează a fi executate precum şi condiţiile de efectuare a acestora.
11.POST DE MACAZURI - Post deservit de unul sau mai mulţi agenţi care manipulează macazurile aflate într-o anumită zonă din incinta staţiei şi care serveşte la efectuarea circulaţiei trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare.
12.PUNCT DE SECŢIONARE - Amenajare constând din dispozitiv de linii, construcţii şi instalaţii sau părţi componente ale unei instalaţii (semnale luminoase BLA) care determină capacitatea de circulaţie; două puncte de secţionare delimitează distanţa pe care nu trebuie să se găsească în acelaşi timp decât un singur tren.
13.PORTIUNE DE LINIE SLABITA - Porţiunea de linie care impune circulaţia trenurilor cu viteză redusă faţă de cea prevăzută în livretul cu mersul trenurilor .

R

1.RAMBLEU - Umplutură de formă regulată executată din pământ sau alte materiale de masă peste nivelul natural al terenului, servind la realizarea platformei căii.
2.RAMPĂ - Porţiune de linie de cale ferată înclinată faţă de orizontală pe care vehiculele feroviare o parcurg în sensul urcării acesteia.
3.REAVIZ DE SOSIRE - Comunicare, prin telefon, a orei, prin care IDM din staţia care primeşte un tren , confirmă către IDM din staţia vecină care a expediat trenul, că trenul a sosit complet şi linia curentă a rămas liberă - oră care se înregistrează de ambii IDM în registrul unificat de căi libere comenzi şi mişcare sub formă de fracţie (la numărător ora efectivă de sosire, iar la numitor ora reală de transmitere şi primire).
4.RESTRICTIE DE VITEZA - Reducerea prevăzută sau neprevăzută a unei viteze de circulaţie stabilite, pentru o porţiune de linie de cale ferată.

S

1.SABOT DE DERAIERE - Dispozitiv amplasat în afara căii la un fir al liniei care, prin aşezare pe şină provoacă deraierea roţii vehiculului care se angajează peste el.
2.SAT - Instalaţie de semnalizare automată fără semibariere care emite semnale optice şi acustice la aproprierea trenului de o trecere la nivel, în scopul interzicerii circulaţiei rutiere.
3.SECTOR DE BLOC - Distanţa cuprinsă între două semnale luminoase consecutive de trecere ale blocului de linie automat.
4.SECŢIUNE IZOLATĂ - Porţiune de cale ferată (sau aparat de cale), cu control electric, care se delimitează prin joante izolante.
5.ŞEF STAŢIE - persoană calificată şi autorizată aparţinând administratorului sau gestionarilor infrastructurii feroviare şi care are responsabilităţi privind activitatea de circulaţie şi manevră şi care administrează una sau mai multe staţii de cale ferată.

T

1.TALONARE - Manevrarea de către roţile unui vehicul de cale ferată a acelor unui macaz, prin atacare falsă pe la călcâi.
2.TC - Denumire generică dată mijloacelor - TTR telegraf, telefon, radio.
3.TIPUL DE ŞINĂ – Codificare generică a şinelor de cale ferată egală cu masa unui cupon de şină cu lungimea de un metru, exprimată în kilograme.

V

1. VAGON DE SERVICIU – Vagonul destinat personalului de tren
ionutz72
Feroviar


Mesaje: 128
Membru din: 26 Sep 2010, 22:36
Avertismente: 1

Înapoi la DICTIONAR INTERACTIV / INTERACTIVE DICTIONARY

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style by Webdesign www, książki księgarnia internetowa podręczniki