Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 26 Dec 2010, 17:49

Vă prezint fosta cale ferată dintre Hunedoara, Govăjdia şi Retişoara:
Istoricul liniei
Mai demult transportul minereului de fier de la minele din Ghelari se efectua în două coşuri(samare) amplasate pe lateralele cailor, pe spatele cărăuşilor sau cu carul tras de boi sau cai care transportau minereul de fier la ateliere din zonă sau chiar la furnalul din Govăjdia.
Imagine
Odată cu creşterea cerinţei minereului a crescut şi costurile de transport al minereurilor, ajungând pe parcursul anului 1859 de la 18,5 filleri/100kg de minereu transportat la 53,6 filleri/100kg de minereu transportat. Pe seama scumpirilor transportului de minereu, autorităţile de atunci au fost nevoiţi să înlocuiască vechiul sistem de transport cu un sistem mai eficient din punct de vedere economic. În vara anului 1859 s-a început săparea unui tunel lung de 600m care lega mina subterană de la Ghelari cu valea Retişoarei. Acest tunel a fost terminat în 1866 iar costul total al tunelului s-a ridicat la 111.768 Koroane şi 50 de filleri. În acelaşi timp în valea Retişoarei s-a construit o cale ferată cu ecartament îngust de 633mm şi lung de 790m. Pe această linie au fost traşi de caii vagoneţii de minereu din mină până la rostogolul lung de 160m cu ajutorul căruia se descărca minereul la vale pentru cărăuşii care transportau minereul din fundul văii Retişoara la aproape de 4 km la furnalul de la Govăjdia. Astfel se rezolva problema nivelului de 90-100m dintre gura tunelului şi fundul văii Retişoara. Odată cu aceste investiţii preţul transportului scade de la 30 filleri la 10 filleri per 100Kg de minereu transportat. Cu insuficienţa de minereu de fier livrat la furnalul de la Govăjdia şi cu nemulţumirile şi pretenţiile cărăuşilor, s-a grăbit extinderea liniei de la Retişoara la furnalul de la Govăjdia. Pentru diferenţa de nivel de 260m s-a construit o cale ferată cu ecartament îngust de 633mm, lung de 5120m şi întrerupt cu rostogoluri pe trei porţiuni şi transportul se realiza în vagoneţi traşi de caii. Construcţia liniei a costat 20.000 Koroane şi avea două rostogoluri pentru minereul descrărcat din vagoanele care se aflau la un nivel superior în vagoanele la un nivel inferior. Primul rostogol era la Retişoara iar al doilea rostogol se afla la Nădrab. Ulterior au construit două concasoare hidraulice (rotite cu ajutorul apei) pentru minereul de fier. Ultima porţiune de cale ferată a fost terminată în Iulie 1871, inaugurat şi predat circulaţiei. După predarea liniei şi a rostogolurilor de transfer pentru exploatare, costul transportului al minereului a scăzut la 7 filleri/100kg de minereu transportat. În anul 1888 în locul celor două rostogoluri s-au construit două planuri înclinate: unul la Nădrab lung de 140m şi celălalt la Retişoara de 260m. După începerea construcţiei uzilelor de fier din Hunedoara în anul 1882, transportul spre Hunedoara a cantităţii enorme de minereu extrase din mina de la Ghelari nu se putea realiza cu sistemele existente. Pentru aceasta problemă s-a propus construirea a unui sistem alternativ de transport al minereului din mina Ghelari la Uzinele de fier din Hunedoara. Din probleme economice şi geografice s-a decis utilizarea a unui sistem de funiculare care să efectueze transportul minereului. Construcţia funicularului a fost terminată în anul 1884 şi îndeplinea cerinţele de minereu de fier ale primelor trei furnale. După construcţia furnalului nr. 4, sistemul de funiculare s-a dovedit a fi ineficient în îndeplinirea cerinţelor de minereu de fier, dreptr urmare s-a decis construcţia al celei de al doilea sistem de funiculare între Ghelari şi Hunedoara paralel cu cel existent. Privind greutăţiile şi costurile enorme rezultate din transportul de mangal şi de minereu în două direcţii adică spre UF Hunedoara şi furnalul din Govăjdia în 1897 s-a decis schimbarea radicală al sistemului de transport.
Imagine
Astfel s-a construit “Prima cale ferată minieră din Ardeal” cu staţia finală de la Retişoara unde se încărca minereul extras din mina din Ghelari în vagoane de cale ferată destinate furnalului din Govăjdia şi ulterior la Uzina de Fier Hunedoara.
Imagine
Odată cu construcţia primei căi ferate miniere din Ardeal, s-a schimbat semnificativ şi transportul din mina principală de la Ghelari. Astfel a devenit o necesitate transportul întregii cantităţi de minereu exploatat la galeria de coastă “Kerpely” care avea legătură directă cu planurile înclinate şi rostogolurile. A ajutat rezolvarea problemei orizontul galeriei de coastă “Kerpely” a fost la acelaşi nivel cu orizontul “Lukács László” şi erau deja legaţi cu cale ferată până în galeria de coastă “Lukács László”. Galeria de coastă ”Lukács László” se putea extinde cu un tunel la cheltuieli minime. Tunelul spre “Lukács László” a fost început din două direcţii în anul 1898, în 1899 lungimea totală a tunelului a fost de 504,9m împreună cu galeria ”Lukács László” a ajuns la 754m Portalul tunelelor a fost căptuşit iar restul tunelului trecea prin şist solid astfel nu s-a pus problema ranforsării. Ultimul tunel săpat se află cu 20m mai jos de primul tunel săpat din 1863, astfel apele adunate în tunelul superior se retrăgeau la tunelul inferior. Prin tunelul “Lukács László” şi până la planul înclinat s-a amenajat o cale ferată minieră electrificată. Calea ferată cu ecartament de 633mm pentru vagoneţii traşi de cai, care trecea prin tunelul “Kerpely” a fost înlocuit cu o cale ferată minieră electrificată. Astfel minereul transportat prin galeria “Kerpely” trece prin galeria “Lukács László” care în total au o lungime de 1-2km, cu linia ferată cu ecartamentul de 633 electrificată, cu rampa de 4% ajunge la planul înclinat din valea Retişoarei, care la rândul lui platforma de transport a fost lărgit pentru a transporta patru vagoneţi deoadată pentru coborâre şi urcare. Platformele de transport aveau trei linii şi ieşiri la bază şi la vârf. Astfel greutatea vagoneţilor plini când coborau, trăgeau sus aceiaşi greutate de vagoneţi goi. Minereul coborât pe planul înclinat trece pe o cale ferată electrificată lung de 850m câteodată ajuta şi locomotivă cu aburi până la buncărele cu staţia de concasare şi sortare de la staţia finală din Retişoara. Minereul era concasat cu concasoare electrice şi sortat în cele opt clase de minereu şi trecute în silozuri pentru încărcarea în vagoanele destinate furnalului de la Govăjdia şi Uzina de Fier din Hunedoara.
Imagine

Lucrările de pregătirea extinderii terasamentului au fost începute în 1890 şi au avansat atât de mult între 1897 şi 1898 întrucât s-a luat decizia definitivă în 1899 după legătura căii ferate miniere cu furnalul de la Govăjdia şi mărirea capacităţii ale planurilor înclinate de la Retişoara şi Nădrab, s-a înfiinţat staţia finală de la Retişoara care făcea legătura între silozurile de încărcare şi furnalul de la Govăjdia. După aceea pentru extinderea căii ferate miniere s-a trecut la ocupare prin lege a terenului unde viitorul terasament urma să fie amplasat. Totodată s-a trecut la topografierea terenului în 9-13 Ianuarie 1899. După terminarea cu succes al topografieri terenului, ministrul comerţului a cerut o delegaţie guvernamentală la căile ferate miniere care s-a ţinut la consiliul local din Hunedoara în 14 Februarie 1899 pentru a stabili autorizaţia de construcţie care s-a acordat verbal pe riscul societăţii exploatatoare. Construcţia extensiei de cale ferată îngustă între Govăjdia şi Hunedoara a început odată cu primăvara anului 1899 maiexact pe 4 Martie cu ceremonia de pornirea lucrărilor şi prima săpătură. Contractul de construcţie a fost încheiat cu firmele austriece constructoare de căi ferate “Gfrerer”, “Schoch” şi “Grossman” prin ordonanţa nr. 24089 emisă pe data de 15 Martie 1899 de către ministrul finanţelor “Mátyás Király”. Linia pornea de la Hunedoara, trecând peste valea Zlaştiului,
Imagine
Imagine
de aici trecând prin tunelul Căţănaş de 747m şi ajungând în valea Govăjdiei, de aici urca la Retişoara. Linia originală între Retişoara şi Govăjdia a fost modificată, lărgindu-i ecartamentul de la ecartametul de 633mm pentru vagoneţii traşi de caii la ecartamentul de 760mm al locomotivelor cu aburi. Cea mai mare rampă pe linie este de 2,7% şi în staţii de 2,5%. Cea mai mică rază de curbă pe linie este de 50m şi în staţii de 40m. Greutatea şinelor de oţel este de 13,75kg/metru liniar. Traversele au fost aşezate cu distanţă mică între ele luând în calcul greutatea de 2,5 T exercitată de fiecare roată al trenului să nu depăşească 1T/cm2. Disatanţa dintre linii măsurată din mijloc la mijloc să fie între 2,2m şi maxim 3m. Această distanţă se referă la distanţa între linii din gări. Traversele erau făcute din stejar cu lungimea de 1,5m; înălţimea de 12cm; lăţimea inferioară de 20cm şi lăţimea superioară de 14cm.

De această linie aparţin patru gări: Gara mică (Gara de vest Hunedoara), Gara Govăjdia, Gara deviatoare de la Nădrab şi Gara finală de la Retişoara. Gara mică este gara principală a căii ferate miniere Ardelene. Nivelul gării se află la 6,65m asupra nivelului gurii de încărcare a furnalului nr. 4. Minereul se transfera prin intermediul unui buncăr de la nivelul superior de la gara mică în vagoneţii de încărcare a furnalului. Linia continua de la gara mică mai jos unde se aflau şi prăjitoarele de minereu.

Mai jos de gara mică s-a construit o staţie de transfer de minereu din vagoanele cu ecaretament îngust în vagoane cu ecartament normal. Această linie cu specific exclusiv montan are trei tunele: cel mai lung este de 747m, al doilea de 42m şi al treilea de 44m, şi nenumărate lucrări de arte spectaculoase cu poduri metalice deosebite:

Această linie a contribuit la dezvoltarea spectaculoasă al furnalului de la Govăjdia respectiv Uzinele de Fier din Hunedoara şi a adus un plus de valoare a zonei Hunedoarei, Govăjdiei şi Ghelariului. Modificarea şi extensia liniei s-a dovedit să fie rentabilă din punctele de vedere economic în privinţa celor două fabrici de fier (Govăjdia şi Hunedoara). Costurile de construcţie, extensie şi modernizarea căii ferate a fost suportat în totalitate de către societatea exploatare de minereu. Costurile pentru lucrări de modernizare şi transformarea căii ferate miniere în cale ferată cu interes local s-a ridicat până în anul 1906 la 3655000 Koroane. În afară de ăsta mai costă vreo 300000 Koroane întreţinerea şi exploatarea pe timp de 30 de ani după data inaugurării, astfel linia este preluată de trezoreria statului. Pe calea ferată minieră sunt obligaţi să se transporte anual 20000T de minereu la furnalul din Govăjdia şi 180000T la Uzinele de Fier din Hunedoara la preţul de 6-14 Filleri/100Kg, şi transportul produselor de la furnalul din Govăjdia cca 9000T/an. Caietul de sarcini scris cu ocazia delegaţiei guvernamentale şi cu ordonanţa emisă de ministerul comerţului “Mátyás Király” nr. 14256 din data de 27. Aprilie 1899 cu acea ocazie s-a emis autorizaţia de construcţie. Calea ferată Hunedoara-Govăjdia s-a construit la termenul menţionat din contractul încheiat cu firmele austriece, şi lucrările au durat 19 luni. După examinarea tehnică a liniei de către inspectorul din domeniul feroviar, în data de 29 Septembrie 1900 s-a ţinut ceremonia de inaugurare şi tot atunci predat circulaţiei.
Imagine
Instalaţiile care au fost enumerate până acum au fost terminate, inaugurate şi predate exploatării în toamna anului 1900. Cantitatea de minereu transportat pe funiculare dintre Ghelari şi Uzina de Fier Hunedoara între anii 1884 şi 1901 este marcat în diagrama următoare:
Imagine
În cea de a doua parte din Noiembrie 1900 s-a efectuat primul transport de probă ca să se verifice dacă poate atinge norma menţionată din contractul de exploatare. Această linie s-a dovedit că este rentabil pentru simplificarea transportului în masă a materiilor prime şi a produselor de la Govăjdia. După inaugurarea liniei în 1900 următoarea cantitate de minereu s-a transportat:

1900…..………….. 203.80,8T
1901……………….. 188.920,2T
1902……………….. 206.507,2T
1903……………….. 204.323,3T
1904……………….. 184.302,9T
1905……………….. 169.076,4T

Linia a funcţionat neoprit ca şi linie ferată de interes local cu regim de transport mixt prin două războaie mondiale. În anii ’50 locomotivele originale au fost casate, înlocuite cu 11 locomotive cu aburi tip Reşiţa de 300cp. Depoul de la Govăjdia a fost demolată şi un alt depou construit la ieşirea din Hunedoara (depoul de azi). Clădirea originală a gării de vest din Hunedoara a fost demolată şi o altă clădire construită în alt stil. Staţia finală de la Retişoara a fost desfinţată în 1970 după ce un alt tunel a fost construit între mina subterană de la Ghelari şi Uzina de preparare a minereului de la Teliuc. În 1971 s-a deschis cariera de dolomită, talc şi calcar la Crăciuneasa şi s-a dezafectat linia pe o porţiune de 3km între staţia finală de la Retişoara şi o nouă staţie finală s-a creat la Crăciuneasa.
Imagine Imagine
În 1976 s-a efectuat şi o reparaţie capitală a întregii linii, s-a schimbat şina de 14Kg/m în şină de 40kg/m. Linia dintre Hunedoara şi Crăciuneasa măsura 13 km. În anii ’80 cele 11 locomotive cu aburi “Reşiţa” au fost înlocuite cu cinci locomotive Diesel-Hidraulice tip Faur L45H de 450CP şi o locomotivă diesel-hidraulică tip Faur L35H de 350Cp. Locomotivele cu aburi o parte erau casate, o parte vândute şi ce a rămas au fost trase pe linie moartă. O singură locomotivă cu aburi a fost modificată pentru a servi ca cazan mobil pentru încălzirea vagoanelor de călători. În 1990 la depou lucrau 120 angajaţi cu tot cu personalul de întreţinere, manevranţi, mecanici, etc. Serviciul de călători a fost sistat definitiv în 1990.
Imagine
Viaductul original peste valea Zlaştiului a fost casată şi înlocuită în 1992 pentru a suporta tonaj mai mare. Pe linia de 13 km se transportau talc, calcar şi dolomită dinspre Crăciuneasa spre fabrica de dolomită de lângă Zlaşti şi combinatul siderurgic din Hunedoara până în 2000. În 2000 firma austriacă care a construit linia a trimis o notificare menţionând expirarea garanţiei de 100 ani pentru poduri. În 2001 conducerea fabricii de dolomită din Zlaşti a decis casarea liniei pe o lungime de 11 km între Zlaşti şi Crăciuneasa neţinând cont de valoarea istorică şi turistică. Tot atunci au casat sau au vândut şi materialul rulant care nu era folosit (vagoane, locomotive, etc.). Ultimul tronson de 2,3 km de cale ferată îngustă a funcţionat pentru transportul de calcar de la staţia improvizată de încărcare amenajată la gara mică din Hunedoara până la fabrica de var de lângă Zlaşti. Ultimul transport s-a efectuat în Octombrie 2008. În vara 2009 conducerea Talc-Dolomită SA a decis dezafectarea ultimului tronson de cale ferată îngustă cu cele două poduri în curbă si viaducul rămase. Până la începutul lui 2010 au vândut tot ce se putea vinde inclusiv ultimele două locomotive L45H şi cele zece vagoane pentru piatră. A rămas însă viaductul peste valea Zlaştiului şi un singur pod metalic la Govăjdia, terasamentul, depoul, clădirea gării de la Hunedoara, picioarele şi consolele podurilor dezafectate şi tunelele.

Joi, 22 Iulie 2010: Comisia Naţională pentru Monumente Istorice din cadrul Ministerului Culturii a declarat drept monument istoric linia de cale ferată îngustă care lega odată Gara Mică a Hunedoarei de Furnalul de la Govăjdie. Statutul este acordată doar pe durata unui an, timp în care autorităţile locale trebuie să întocmească un dosar cu acte în baza căruia linia să poată fi apoi clasificată definitiv drept monument istoric. Specialiştii în domeniu spun că aceasta are şanse reale să devină chiar monument de categoria A, cum sunt catalogate obiectivele istorice de interes naţional şi internaţional.

Linia a avut o lungime de 16 km şi avea 16 poduri metalice şi trei tunele:
- Tunelul nr. 1 are o lungime de 747m în linie dreapta şi se află la 4 km de Hunedoara. Tunelul face legătura prin creasta de munte care separă valea Zlaştiului de Valea Govăjdiei. Construcţia tunelului a fost începută în 1894 şi predată transportului în toamna anului 1900. Întretimp se lucra la căptuşirea interiorului până în anul 1906. Interiorul tunelului este căptuşită cu piatră şi cu beton şi bolta din cărămidă roşie. Tunelul se păstrează în stare excelentă.
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
- Al doilea tunel se află la KM 8 de la Hunedoara lângă cătunul Tulea, are o lungime de 42m şi este un tunel în curbă, interiorul este căptuşit cu piatră.
Acest tunel s-a construit odată cu extensia liniei în 1899. Căptuşirea a fost terminată în 1906.
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
- Al treilea tunel se află lângă cătunele Nădrab şi Crăciuneasa la Km 14 de Hunedoara. Este un tunel în curbă cu o lungime de 44m. Tunelul a fost terminat în 1871 cu interiorul căptuşit cu beton. Un capăt este astupat în halda de steril provenită din cariera de dolomită de la Crăciuneasa.
Imagine
Imagine
Imagine

- Podurile rămase azi:
Podul (Viaductul) peste valea Zlaştiului datând din 1992
Imagine
Imagine
Podul metalic original din 1900 la satul Govăjdia
Imagine

Un documentar realizat în Iunie 1998 când funcţiona mocăniţa:

Şi alte videoclipuri:Pe traseul mocăniţei:


La ştirile naţionale şi locale:Evoluţia liniei ilustrată pe Google Earth:
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Mai multe imagini găsiţi pe contul de panoramio al mocăniţei:
http://www.panoramio.com/user/5131912
şi pe blogul oficial al mocăniţei: http://mocanitahunedoara.wordpress.com
Ultima oară modificat de Rudolf pe 06 Dec 2011, 20:47, modificat 1 dată în total.
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Daniel pe 26 Dec 2010, 18:07

Absolut fabuloasa descrierea ta! M-am uitat rapid peste ceea ce ai scris si tin sa te felicit si sa-ti urez bun venit in randul nostru! Mi-am permis sa fac mici corectii si tin sa-ti explic faptul ca atunci cand folosesti functia de embed a forumului, trebuie sa selectezi din coada linkului doar codul care este trecut dupa semnul = pentru a putea fi vazut ca embed, sau pur si simplu folosesti codul de embed special creat de youtube. Din nou, felicitarile mele! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde zofei.2006 pe 26 Dec 2010, 19:17

Absolut fabuloasa descrierea ta! :clap: :clap:
English/French on PM!

Imagine Imagine
Equinoxe

Trance does not lead to drugs. It is the drug.
It's a way of sharing your deepest emotions with others.
Avatar utilizator
zofei.2006


Mesaje: 2581
Membru din: 15 Iul 2010, 21:33
Localitate: Mogosoaia, Linia CF 700, km 11+400
Avertismente: 16

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Daniel pe 03 Ian 2011, 22:24

Posibil ca prin arhiva personala sa am cateva imagini si din aceasta zona, cu linia inca iesind de sub ierburi. Daca le gasesc, le voi atasa aici. ;)
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 05 Ian 2011, 14:07

Pozele pe care le ai cu CFI Hunedoara din ce an sunt?
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Daniel pe 06 Ian 2011, 20:21

Este vorba despre cateva cadre dintr-o filmare efectuata prin vara lui 2008. Nu sunt multe imagini, dar daca le gasesc, pot face si niste capturi video. Practic ma aflam undeva pe un versant vis-a-vis de Castelul Huniazilor, in cautarea unei belvederi asupra acestuia. M-am urcat pe un morman de resturi ale unui buncar ceva apartinand fostului combinat si de acolo, in spatele meu a aparut prin iarba sina vechii linii inguste. Am apucat sa trag cateva cadre, si din cate imi aduc aminte inclusiv cadre care sa ilustreze cam care ar fi fost traseul in zona suprinsa de mine. M-am gandit la acea vreme ca in mod sigur intr-o zi or sa dispara. Sper sa le gasesc si sa le ofer tuturor pasionatilor de linii inguste, cu mare drag! :D
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 07 Ian 2011, 18:06

Am ieşit pe traseul mocăniţei să fac câteva poze, dar am făcut şi această filmare:

Îmi trebuiau ceva imagini şi filmări de pe traseul mocăniţei iarna.
Am pornit cu biţa din Hunedoara, am mers spre Zlaşti, de acolo am urcat spre cantonul nr. 2 şi am trecut prin tunelul de 747m şi am continuat traseul pe terasament prin al doilea tunel de 42m până la Tulea. De acolo am trecut cu greu unde lipseau cele trei poduri, şi am coborât la şosea.
Mai multe poze pe al doilea cont propriu de pe panoramio dedicat mocăniţei: http://www.panoramio.com/user/5131912
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 09 Ian 2011, 20:15

Un slideshow cu imagini de colecţie din trecutul mocăniţei.
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 09 Ian 2011, 20:36

Alte videoclipuri de la alţi useri pe traseul mocăniţei:


Dezmembrarea ultimului tronson de 2,3 km de cale fertată îngustă în vara anului 2009:
Ultima oară modificat de Rudolf pe 24 Ian 2011, 09:47, modificat 1 dată în total.
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 24 Ian 2011, 09:43

Câteva imagini din Octombrie 1995 de la domnul Oliver Wileczelek din Elveţia:
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
Mai multe poze găsiţi aici: http://www.panoramio.com/user/5131912
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Daniel pe 24 Ian 2011, 11:00

Ma uit la imaginile astea si-mi vine sa urlu! :angry-screaming: Ce activitate era pe vremea aceea! Trenuri mixte, marfare... Sa nu mai spun de peisaj si de lucrarile de arta absolut superbe! Nu stiu ce sa zic... In definitiv din linia asta se putea scoate profit la greu cu trenuri turistice. Cred ca este o pierdere ingrozitoare pentru Romania si pentru Istoria feroviara a noastra si a Europei... Ma abtin de la a arunca cu vorbe "mari" dar cred ca va imaginati cu totii cam ce mi-as dori sa pateasca cei care au trimis in neant aceasta linie superba... :cry:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde mikeattila pe 24 Ian 2011, 16:10

Foarte interesanta relatare ta Rudolf despre aceasta linie ingusta, pacat ca nu suntem in stare sa pastram in patrimoniul national sau sa fi facut macar turism feroviar in aceea zona, ca se putea! Asa s-a intimplat si cu planul inclinat de la Comandau din jud. Covasna, insa mai sunt oameni cu suflet mare care mai da o mina de ajutor pentru salvarea macar o parte din aceste linii.
Avatar utilizator
mikeattila


Mesaje: 95
Membru din: 22 Iun 2010, 20:06
Localitate: Tg.Secuiesc Jud.Covasna

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 26 Ian 2011, 10:05

https://www.facebook.com/mocanitahunedoara
Aici sunt fotografiile pe profilul de facebook al Mocăniţei Hunedoara. În acest album sunt mai multe fotografii istorice.
Ultima oară modificat de Rudolf pe 19 Sep 2012, 17:50, modificat de 2 ori în total.
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 17 Mar 2011, 23:07

Imagine
Sâmbătă 2 Aprilie 2011 va avea loc o acţiune de voluntariat menită să cureţe terasamentul căii ferate înguste de vegetaţie. Prin acest demers se încearcă sensibilizarea autorităţilor şi un exemplu din partea societăţii civile care vor ca acest obiectiv să se realizeze, ţinând cont de potenţialul turistic alături de Castelul Corvinilor, Furnalul de la Govăjdia, Muzeul Tehnicii Fierului şi Ţinutul Pădurenilor. Cei care doresc şi care pot să se alăture acestei acţiuni sunt aşteptaţi cu drag dimineaţa la ora 09:00 în curtea Castelului Corvinilor din Hunedoara. Plecarea spre terasament va fi de la ora 10:00 şi se vor alătura şi cercetaşii din Comuna Ghelari.
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 16 Apr 2011, 07:53

Sâmbăta 2 Aprilie 2011 a avut loc acţiunea de voluntariat. La acţiune au participat peste 200 de persoane printre care se numărau: 17 cercetaşi cu vârstele cuprinse între 14 şi 17 ani şi doi lideri de cercetaşi din Ghelari; asociaţia de voluntarii "prietenii mocăniţei" care au venit de la linia Sibiu-Agnita; studenţii din Cluj-Napoca; asociaţia tineretului din Hunedoara, primarul municipiului Hunedoara, presa naţională şi locală alături cu alţi politicieni locali. Voluntarii au fost împărţiţi în patru echipe: două echipe acţionau pe terasamentul lângă satul Zlaşti, o echipă pe terasament lângă cătunul Căţănaş, şi echipa de cercetaşi acţionau pe terasament după satul Govăjdia la cătunul Nădrab. Am dovedit că se poate face ceva doar dacă este voinţă şi sperăm că şi autorităţile să se mişte şi să readucă în circuitul turistic această linie superbă.
Imagine
Imagine
Imagine
Mai multe poze în acest album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.367690376616732.100697.364423066943463&type=3&l=354a9b4952
Ultima oară modificat de Rudolf pe 19 Sep 2012, 17:54, modificat de 2 ori în total.
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Daniel pe 16 Apr 2011, 10:24

Absolut laudabila initiativa! Felicitari celor care au luat parte! :clap: :clap: :clap: Sa speram ca linia va fi readusa la viata. Succes! :clap: :clap: :clap:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Daniel pe 25 Apr 2011, 00:41

Ei bine, am scos si eu de la "naftalina" ceva imagini cu fosta linie, de prin 2008. Atunci liniile inca mai existau. Am prins o curba destul de interesanta aflata pe versantul opus celebrului castel al Huniazilor din Hunedoara. Enjoy! :dance::roll:
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 25 Apr 2011, 22:21

Frumoasă amintire de la Hunedoara din 2008. Atunci încă mai era ultimul tronson de 2,3 km şi coşurile de fum din fostul combinat. Azi totu e ras...
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Daniel pe 26 Apr 2011, 00:16

Ma bucur ca iti face placere vizionarea acestor imagini, mai ales ca esti pasionat de aceasta linie si stiu ca esti un colectionar de imagini pe aceasta tema. Atat cat am avut, am pus (dupa cum am promis). Raman cu speranta ca intr-o zi linia va reveni la viata. :)
Avatar utilizator
Daniel


Mesaje: 9782
Membru din: 28 Oct 2009, 21:05
Localitate: Bucuresti
Avertismente: 1

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Opptur pe 28 Aug 2011, 21:35

Cate pierderi in Romania asta... Daca stateam in Hunedoara, eram la actiune!
Prostului nu-i lipseste mintea, ci doar instructiunile de utilizare.
Avatar utilizator
Opptur


Mesaje: 114
Membru din: 15 Aug 2011, 14:36
Localitate: Brasov

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 13 Sep 2012, 08:37


Acţiunea de voluntariat "Aşteptăm Mocăniţa" ediţia a 2-a ţinută pe 7 Aprilie 2012. O acţiune unde tineretul din Hunedoara a ieşit pe terasamentul fostei mocăniţe pentru a curăţa vegetaţia astfel demonstrând autorităţilor locale că se chiar doreşte reconstrucţia acestei linii. La fel şi fotografiile despre această acţiune sunt aici: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.368549226530847.100831.364423066943463&type=3&l=0c9aa42ecd
Ultima oară modificat de Rudolf pe 19 Sep 2012, 17:56, modificat 1 dată în total.
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26

Re: Fosta Cale Ferată Îngustă Hunedoara-Govăjdia-Retişoara

Mesajde Rudolf pe 13 Sep 2012, 08:51

Articolul căii ferate miniere ardelene scris acum şi pe Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_Ferat%C4%83_Minier%C4%83_Ardelean%C4%83
Avatar utilizator
Rudolf


Mesaje: 18
Membru din: 25 Dec 2010, 22:26


Înapoi la CAI FERATE INGUSTE / NARROW GAUGE RAILWAYS

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style by Webdesign www, książki księgarnia internetowa podręczniki